Werkwijze

Graag begeleid ik u op de weg naar een gezonde(re) leefstijl. Uw wensen en de praktische uitvoering staan centraal binnen de begeleiding.

Intake consult

Het eerste consult zal ongeveer 45 minuten tot 1 uur duren. Tijdens het eerste consult worden uw persoonlijke gegevens genoteerd en de werkwijze van de diëtist uitgelegd. Nadat de hulpvraag of het verwijsdoel is besproken wordt een voedingsanamnese afgenomen. Dit houdt in dat er vragen gesteld gaan worden die betrekking hebben op het voedingsprobleem. Aan de hand van deze gegevens zal een behandelplan worden opgesteld. De diëtist geeft een voorlopig advies en na afloop krijgt u het volledige advies via mail of post toegestuurd.

Vervolgconsult kort of lang.

Tijdens de vervolgconsulten wordt nagegaan of de adviezen het gewenste effect hebben. Zijn de aanpassingen goed bevallen  en wat zijn de eerste resultaten?  Wat werkt en wat zou u graag anders zien? Indien nodig worden knelpunten besproken en veranderingen in het behandelplan opgenomen.

De begeleiding kan enkele weken duren of maanden. De vervolgafspraken worden in overleg gepland.

Privacy

Als diëtist ben ik gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie. Dit betekent dat alles dat we bespreken tijdens de consulten, strikt vertrouwelijk is. Wel ontvangt uw huisarts een schriftelijke rapportage aan het eind van de behandeling.

Afspraak afzeggen

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, moet u dit minimaal 48 uur van tevoren aangeven. Weekenddagen en feestdagen tellen niet mee in de vereiste 48 uur. Bij niet of niet tijdig afzeggen, worden de kosten van de geplande tijd in rekening gebracht. Consulten die niet tijdig zijn afgezegd zijn niet declarabel bij uw verzekering.