Kwaliteit

De diëtist is een deskundige op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot gezondheid en ziekte en is toegankelijk voor iedereen. De titel ’diëtist’  is een wettelijk beschermde titel en kan alleen gebruikt worden na afronding van een erkende vierjarige HBO – opleiding ‘Voeding en Diëtetiek’. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie. Uw gegevens zullen dus altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Appétit Voeding- en Dieetadvies werkt o.a. conform de richtlijnen Artsenwijzer diëtetiek.

Appétit Voeding- en Dieetadvies is aangesloten bij de DCN; Diëtisten Coöperatie Nederland en Stichting Kwaliteitsregister Paramedici, nummer 19912293689

 

 

logo2